فهرست

تازه‌ترين اخبار

با حضور معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری صورت گرفت؛

بازدید از بخش های مختلف کتابخانه عمومی میرفندرسکی

سیدعلی مهاجر باحضور در کتابخانه میرفندرسکی و بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه درگفتگو بامجموعه کتابخانه های عمومی کار کتابداران را مصداق جهاد تبیین وتفکر بسیجی خواند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان،سید علی مهاجر،معاونت سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری باحضور درکتابخانه میرفندرسکی گرگان از بخش‌های مختلف آن بازدید وبا مجموعه اداره کل کتابخانه های عمومی استان به گفتگو پرداخت.
 سید علی مهاجر کار کتابداران راجهاد درحوزه فرهنگی خواند که در راستای جهاد تبیین حرکت می‌کنند.وی درادامه گفت:تفکر حاکم در مجموعه کتابخانه ها تفکربسیجی است که معتقد است باید به مردم خدمت کرد و پویایی جامعه رابافعالیتهای فرهنگی حفظ و ارزشهای جامعه رابه نسل بعد منتقل کرد.
 گفتنی است درهفته کتاب نیز کتابداران با استاندار گلستان علی محمد زنگانه دیدار داشتند ودر مراسم گرامیداشت و تجلیل از کتابداران در سی امین دوره هفته کتاب نماینده مردم محترم  شهرستان گرگان واق قلا باحضور در بین کتابداران از پیگیری مسائل کتابخانه های عمومی در مجلس خبر داد.
 
عكس های مرتبط :