فهرست

تازه‌ترين اخبار

از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان صورت گرفت

فراخوان جذب نیروی انسانی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان در راستای جذب نیروی انسانی در حوزه کارشناس آمار دعوت به همکاری می نماید

متن فراخوان بدین شرح است:
باسمه تعالي
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان  دعوت به همكاري مي نمايد
اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان براي تكميل نيروي انساني (1 نفر) در رشته شغلي كارشناس آمار براي آن اداره كل از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد كار ساعتي   دعوت به همكاري مي نمايد.
الف) شرايط اختصاصي :
1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد  در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا بهمن 1401
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
     تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.
ب) شرايط عمومي :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
نکته:سکونت در شهرستان گرگان الزامی است
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تاپایان  دی 1401صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3 ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
مقطع  کارشناسی:رشته تحصيلي روابط عمومی در گرایش‌های روزنامه‌نگاری، علوم ارتباطات اجتماعی و مدیریت فرهنگی هنري
 مقطع کارشناسی‌ارشد: رشته تحصيلي علوم ارتباطات اجتماعی در گرایش‌های علوم ارتباطات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و رسانه، مدیریت رسانه و روزنامه‌نگاری
.


فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهد شد.
تذكر: همكاري متقاضي به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.