فهرست

تازه‌ترين اخبار

بازطراحی کتابخانه میرفندرسکی

باحضور مدیران نهادی صورت گرفت
بازدید از کتابخانه میرفندرسکی شهرستان گرگان
مدیرکل توسعه کتابخانه ها ومشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور اصغر گودرزی  ومدیر کل عمران  هادی امیری با هیات همراه باحضور در گلستان  جهت بازطراحی کتابخانه عمومی میرفندرسکی شهرستان گرگان از این کتابخانه بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان، گلستان در آخرین روزهای دیماه  میزبان دو مدیر کل نهادی بود.
مدیرکل توسعه کتابخانه ها ومشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور اصغر گودرزی و هادی امیری مدیر کل عمران و هیات همراه باحضور در گلستان از بخش های مختلف کتابخانه میرفندرسکی بازدید وبا مدیر کل و کارکنان ستادی درباره ظرفیتهای موجود و باز طراحی این کتابخانه جهت افزایش و تنوع  ارائه خدمات به مراجعین متناسب با نیازهای روز گفتگو کردند.
🔊 @golestanpl