فهرست

تازه‌ترين اخبار

با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی صورت گرفت

افتتاح کتابخانه مشارکتی حوزه هنری استان

کتابخانه مشارکتی حوزه هنری استان باحضور مدیر کل کتابخانه های عمومی و مسئولین و تعدادی از هنرمندان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومي استان گلستان، سید حسام بنی فاطمه مدیر حوزه هنری استان در افتتاحیه  کتابخانه مشارکتی این مجموعه گفت: مقوله کتاب و توجه به ان یکی از دغدغه های موجود در حوزه هنری است لذا راه اندازی بخش کتابخانه حوزه هنری امکان بهره برداری نخبگان و علاقه مندان و مطالعه کنندگان  را تسهیل می کند. در ادامه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت: ما از هر حرکتی که در مسیر باروری فرهنگ و تقویت کتابخوانی باشد حمایت می‌کنیم و معتقدیم حوزه فرهنگ وکتابخانه مشارکت آحاد جامعه و دستگاه ها رامی طلبد.
 در پایان بخش کتابخانه مشارکتی حوزه هنری افتتاح شد.گفتنی است کتابخانه های عمومی کشور علاوه بر کتابخانه های نهادی شامل کتابخانه های مشارکتی و مستقل نیز می‌باشد که تعامل و تقویت با کتابخانه های مشارکتی و مستقل  جزو سیاستهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.
 
عكس های مرتبط :