بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار روز
اخبار مهم
ارتباط مستقیم
امكانات صفحه
بازديدها
تصوير ها
تماس ها
خیرین کتابخانه ساز
رويدادها
زمان
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
متن عمومی
مسابقات
منو
وب سايت ها
وبلاگ ها
ورود

1397/10/11 سه‌شنبه با هدف نگهداری صحیح از کتاب های نسخ خطی صورت گرفت؛ بازدید کارشناس نسخ خطی از گلستان رضامحمود پور نسخه شناس کتابهای خطی از مجموعه کتاب های خطی استان گلستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان، به منظور جمع آوری ،ارزیابی، اطلاعات ،آمار ونگهداری صحیح از کتاب های نسخ خطی وچاپ سربی وچاپ سنگی کتابخانه های عمومی استان گلستان، رضا محمودپور با حضور درگلستان به بازدید از مجموعه کتب خطی گلستان پرداخت.

مریم بابایی کارشناس امور   کتابخانه های عمومی استان گلستان دراین زمینه گفت : باهدف آشنایی با حوزه نسخه شناسی،وآشنایی با نسخ خطی ، چاپ سنگی وچاپ سربی استاد رضا محمود پور با حضور درگلستان از مجموعه کتابهای موجود خطی وقدیمی دراین گلستان بازدید نمود.کارشناس امورکتابخانه ها افزود:استاد رضا محمود پور دربازدید از مجموعه کتابهای مذکور به تفکیک انها پرداخت که شامل: 330کتاب چاپ سنگی، 67نسخه خطی و66چاپ سربی بوده است.وی درادامه افزود این کتابها با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ومیزان رطوبت بالا در شرایط استانداردی قرار ندارند وباید زمینه شرایط استاندارد جهت نگهداری وحفاظت از آنها ایجاد کرد.

گفتنی است برگزاری کلاس آموزشی درحوزه نسخه شناسی،وآشنایی بانسخ خطی،چاپ سنگی وچاپ سربی از دیگر برنامه های صورت گرفته دراستان گلستان با حضور این استاد بوده است.

بيشتر
 [PageVisit]