منو

فرم ثبت پیشنهاد
فرم ثبت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
ثبت پيشنهاد
نام پيشنهاد دهنده
عنوان پيشنهاد
شرح وضعيت موجود
شرح وضعيت پيشنهادي
زمينه پيشنهاد
امكانات مورد نياز
ميزان فراگير شدن

رویدادها و اطلاعیه های دبیرخانه نظام پیشنهادات

نشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.