اخبار فرهنگی گلستان

01
فراخوان سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب فراخوان سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب فراخوان سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
به نام خداوند جان و خرد
فراخوان سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح‌های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی و جلب توجه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، سومین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» در سطح روستاها و عشایر سراسر کشور برگزار می‌شود.
مجموعه فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با کتابخوانی که با مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های فعال در میان روستائیان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد. در هر برنامه، اعم از اجرا شده یا پیش‌بینی‌شده، باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای مشارکت‌کننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود.
برای شرکت در این جشنواره، ضروری است مجموعه فعالیت‌ها، برنامه‌ها، مدارک و مستندات با امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی، و مسئول کتابخانه یا متولی طرح های کتابخوانی، به همراه فرم‌های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها یا به صورت مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال شود.
هیأت داوران جشنواره از میان نامزدان نهایی، ۱۰ روستا یا گروه عشایری برگزیده را به عنوان «دوستدار کتاب» معرفی خواهد کرد. روستاهاو عشایر برگزیده در مراسمی با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی کشور در تهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
در استان‌ها نیز به نحو مقتضی از روستاهاو عشایر برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.
برنامه‌های ارسالی می‌تواند شامل مجموعه فعالیت‌های زیر باشد:
1)      اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به کتابخوانی از جمله کتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی
2)      فعالیت‌های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، و هر فعالیتی که به نحو مبتکرانه و خلاقانه‌ای به ترویج کتاب و کتابخوانی بیانجامد.
شاخص‌های انتخاب
1.       متناسب با نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی باشد.
2.       تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشد.
3.       از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایر برخوردار باشد.
4.       پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد و به خصوص زنان، کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار دهد.
5.       قابلیت الگوبرداری و اجرا در سایر مناطق را داشته باشد.
6.       از تازگی و کیفیت در محتوا و شیوه اجرا برخوردار باشد.
مدارک لازم
1.       اصل طرح
2.       فرم تکمیل‌شده با مهر و امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری  و مسئول طرح
3.       مستندات (فیلم، عکس، گزارش، تقدیرنامه) برای فعالیت‌های شاخص و ابتکاری (حتی‌المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.)
نحوه شرکت
متقاضیان شرکت می‌بایست مدارک لازم را تا پایان وقت اداری روز شنبه 20 آذر ۱۳۹5 از طریق پست به دبیرخانه‌های استانی مستقر در اداره کل ارشاد اسلامی استان‌ها و یا به صورت مستقیم به دبیرخانه
 
مرکزی «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» به نشانی زیر ارسال کنند:
تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره 7، ساختمان فجر، طبقه 6، کدپستی 1589743111 ارسال کنند.
شماره تماس‌های و نمابر 88372979 88861324 پست الکترونیک: mail@bookpromotion.ir
بسمه تعالی
فرم شماره 1- مشخصات کلی روستا / آبادی عشایری
کد رهگیری:                                               
توجه: برای دریافت کد رهگیری به آدرس bookpromotion.ir مراجعه کرده و «فرم ثبت روستاها و عشایر دوستدار کتاب» را پر کنید.

ثبت در سایت و درج این کد کمک زیادی به  دبیرخانه جشنواره می‌کند. ارسال مستندات به همراه فرمهای تکمیل شده به صورت کاغذی ضروری است. 


 
استان:                        شهرستان:                                                    بخش:                                        روستا:

                رده ایلی:                                                                    آبادی عشایری:

1.       
درباره وضعیت فرهنگی و اجتماعی (شامل پیشینه فرهنگی همچون افتخارات فرهنگی روستا یا رده ایلی مانند نویسندگان، شاعران، برندگان مسابقات فرهنگی، ...) توضیح دهید:
 
 
      2.        وضعیت فضاهای فرهنگی
کتابفروشی
o
کانون‌های فرهنگی
o
کتابخانه
o
دسترسی به اینترنت
o
دسترسی به روزنامه و نشریات
o
مدرسه ابتدایی  
o
مدرسه راهنمایی 
o
دبیرستان 
o
مهد کودک
o

دارالقرآن
o
مسجد  
o
حسینیه 
o
اماکن زیارتی
o
o
سالن ورزشی
o

سایر فضاهای فرهنگی

(نام ببرید)
 

 
      3.        وضعیت تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی

          کتاب o     نشریه ادواری o           فیلم o      وب‌سایت o               شبکه‌های اجتماعی o   
(در صورت لزوم، توصیفی از وضعیت فضاها و تولیدات فرهنگی روستا یا گروه عشایری پیوست شود.)

4.         وضعیت کتابخانه

مساحت
 
تعداد کتاب
 
تعداد عضو
 
تعداد بانوان عضو
 
تعداد کودکان و نوجوانان عضو
      
 
تجهیزات موجود در کتابخانه
نرم‌افزار کتابخانه‌ای
o
رایانه
o
چاپگر
o
سایر تجهیزات (نام ببرید)
 
نحوه فعالیت کتابخانه
تمام وقت
o
سه روز در هفته
o
 
 نحوه اداره کتابخانه
دولتی
 
نیمه دولتی (مشارکتی)
 
مردمی (خیرین)
 
 
داوطلبانه و افتخاری
o
حقوق بگیر دولتی
o
حقوق بگیر شورا یا مسجد
o
 

- آیا در دومین دوره این جشنواره در سال ۱۳۹4 حضور داشته‌اید؟ بلی 
o               خیرo

- در صورت شرکت، گزارشی از برنامه‌ها وفعالیت‌های ارائه شده در طول سال گذشته به پیوست ارسال شود.
 

نام و نام خانوادگی دهیار:
 
 
تلفن ثابت:

تلفن همراه:
 
 
مهر و امضا:
 
 

نام و نام خانوادگی رئیس شورای   

   اسلامی روستا یا تیره عشایری:
 
تلفن ثابت:

تلفن همراه:
 
 
مهر و امضا:
 
 

نام و نام خانوادگی مسئول طرح کتابخوانی
 
 
 
تلفن ثابت:

تلفن همراه:
 
 
مهر و امضا:
 

توضیح: مسئول طرح می‌تواند یکی
 
از افراد زیر باشد:
مسئول کتابخانه
o
روحانی محلی
o
معلم محلی
o
هیئت امنای مسجد
o
مسئول پایگاه بسیج
o
مجری مستقل
oبسمه تعالی
فرم شماره 2- فعالیت‌های انجام شده*
عنوان فعالیت:
 
اهداف اجرا:
 
 
 
شیوه اجرا:
 
 
 
نهادهای همکار و نحوه مشارکت آنها:
 
 
گستره اجرا (منطقه جغرافیایی اجرای فعالیت):
 
میزان هزینه و نحوه تأمین منابع (میزان تأمین از اعتبارات داخلی، میزان تأمین از مشارکت مردمی):
 
 
بازه زمانی اجرا:
نتایج حاصله از اجرای فعالیت:

 
بسمه تعالی
فرم شماره 3- برنامه و فعالیت‌های پیش بینی شده
(هر روستا یا گروه عشایری می‌تواند 5 برنامه پیشنهاد کند)
 
نام برنامه:
 
اهداف:
 
 
 
ضرورت و اهمیت:
 
 
شیوه اجرا:
 
نهادهای همکار و نحوه مشارکت آنها:
 
 
گستره اجرا (منطقه جغرافیایی اجرای طرح):
 
 
میزان هزینه و نحوه تأمین منابع (میزان تأمین از اعتبارات داخلی، میزان تأمین از مشارکت مردمی):
 
بازه زمانی اجرا:
بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
به منظوراجرای فراخوان «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، دستورالعمل اجرایی، زیر اعلام می‌شود:
1-     حداکثر تا 5 آبان ماه، دبیرخانه استانی جشنواره به ریاست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و عضویت افراد زیر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل می‌شود:
* مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان                                             
* مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان
* مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان
* مدیرکل استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
* نماینده تشکل‌های اهل قلم
* رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
*مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
*مسئول واحد فرهنگی اجتماعی نیروی مقاومت بسیج
*نماینده تشکل‌های غیردولتی نشر
*نماینده انجمن‌ها، خیرین و معتمدین محلی
*رئیس سازمان امور عشایری در استان
*مدیر واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
2-     دبیرخانه استانی جشنواره موظف است در خصوص فراخوان جشنواره در سطح استان، شهرستان، بخش و روستاها و مناطق عشایری مربوطه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
3-     دبیرخانه استانی فرم‌های ارسالی شرکت‌کنندگان در جشنواره را دریافت و پس از بررسی اولیه، آثار را براساس ویژگی‌های مندرج در فراخوان دسته بندی کرده و به دبیرخانه مرکزی ارسال نماید.
4-     طرح‌های واجد شرایط باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۰/9/1395 به دبیرخانه مرکزی جشنواره واقع در تهران ارسال شود.
5-     زمان برگزاری مراسم و معرفی برگزیدگان، در اسفندماه در تهران خواهد بود. مراسم با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی برگزار می‌شود.
6-     دبیرخانه استانی می‌تواند با استفاده از منابع استانی از برگزیدگان استان خود تجلیل به عمل آورد. درصورت تمایل برای اطلاع از اسامی این روستاها و مناطق عشایری، می‌توان با دبیرخانه مرکزی جشنواره مکاتبه کرد.
7-     تمامی برنامه‌های روستایی و عشایری متقاضی شرکت در جشنواره باید شامل مدارک زیر باشد:
*        اصل طرح برای برنامه‌های پیش‌بینی شده
*        فرم تکمیل شده سه‌گانه با امضاء و مهر دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری و مسئول کتابخانه
*                 مستندات (فیلم، عکس، گزارش، تقدیرنامه) برای فعالیت‌های انجام شده (حتی‌المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.)
8-     دبیرخانه‌های استانی باید تا پایان وقت اداری روز شنبه 20/9/1395 از طریق اداره پست ، برنامه‌ها و فرم‌های شرکت را ارسال کنند.
آدرس: «دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» ـ تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره 7 ـ ساختمان فجر ـ طبقه 6 کدپستی 1589743111 تلفن و فاکس: 88342979 88861324       پست الکترونیک:mail@bookpromotion.ir   
فرم‌های خام و دستورالعمل‌های اجرایی در سایت bookpromotion.ir قابل دریافت است
بيشتر

« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.