اخبار امور اداری

بخشنامه 47429 نهاد مورخه 7/10/1395
قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
بخشنامه مرخصی شماره 36440/21/ک/ ن آبان 1395
  • 1395/8/5 چهارشنبه بخشنامه بخشنامه مرخصی شماره 36440/21/ک/ ن آبان 1395
    با عنایت به آیین نامه مرخصی ها ،مصوب 22/7/1346 و اصلاحات بعدی آن در خصوص نحوه استفاده ازمرخصی استحقاقی ،استعلاجی و بدون حقوق برای همکاران مراتب مندرج در ذیل جهت استحضار و ابلاغ به همکاران ایفاد می‌گردد .
بخشنامه مربوط به سنوات، مرخصی ساعتی و استعلاجی...کارکنان روستایی و ساعتی6/6/1395
فایل های مربوط به آموزش توجیهی بدو خدمت کارکنان جدیدالاستخدام نهاد 1/6/1395
بخشنامه نحوه واگذاری فضای مازاد کتابخانه ها 4/5/1395
ضوابط احتساب مدرک تحصیلی 29/4/1395
بخشنامه شماره 12753/23/ک/ن مورخه 19/3/1395 نهاد
فایل دوره آموزشی 12/12/94
آیین نامه مالی و محاسباتی و معاملاتی 3/12/1394
بخشنامه حذف تفاوت تطبیق 17/9/1394
بخشنامه دستور العمل مکاتبات اداری
بخشنامه عدم شمول نهاد از قانون کار
قانون الحاق برخی مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 1380
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2)
بخشنامه افزایش سقف وام شماره 34195 مورخه 19/7/1394
بخشنامه شماره 34509 مورخه 20/7/1394 صندوق همیاری
بخشنامه شماره 33167/21/ک /ن مورخه 13/7/1394
دستورالعمل  29694/11/ک/ن 28/6/1394
1

« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.