فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به مناسبت سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور صورت گرفت

بازدید از کتابخانه سرهنگ جعفری نوکنده وکاشت چندین نهال زیتون در کتابخانه

به مناسبت سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان وفرماندار بندرگز در فضای کتابخانه عمومی سرهنگ جعفری نوکنده به کاشت چندین نهال زیتون پرداختند

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گستان،۱۶ الی ۱۸ اسفند درسراسر کتابخانه های عمومی کشور به مناسبت سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی طرح کتابخانه گردی درشهرهای با وضعیت آبی و زرد  باحفظ نکات بهداشتی ورعایت فاصله اجتماعی مراسم بازدید از کتابخانه ها وطرح درخت یاری (کاشت نهال) برگزار میشود.
اداره کل کتابخانه های عمومی استان نیز به همین مناسبت برنامه بازدید واجرای طرح درخت یاری  در چهار کتابخانه شامل کتابخانه های سرهنگ جعفری  نوکنده شهرستان بندرگز ، باقرالعلوم (ع) فاضل آباد‌ شهرستان علی آباد،عطری گلند  شهرستان رامیان و شهید بهشتی شهرستان گنبد را انجام خواهد داد
۱۶ اسفند ماه اولین کتابخانه از این برنامه  بود که باحضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان عبدالحی میرزاعلی،معاونت اداره کل ،علی وفایی،رئیس امور کتابخانه های عمومی اداره کل صدیقی فر،به همراه کارشناس امور کتابخانه ها مریم بابایی و کارشناس فرهنگی مریم اسماعیلی صورت گرفت.
دراین بازدید فرماندار بندرگز،حسین هراتی،به همراه معاونت سیاسی،امنیتی واجتماعی سعید هراتی و بخشدار نوکنده محمد ابراهیم شربتی وتعدادی از اعضای انجمن شهرستان حضور یافتند.
درابتدای این مراسم رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بندر گز ،سمانه محمدی،باخوشامد گویی به مهمانان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این شهرستان ارائه کرد.
در ادامه مراسم مدیر کل کتابخانه های عمومی استان آخوند عبدالحی میرزاعلی بااشاره به سالگرد تاسیس نهاد دراین ایام از خدمات نهاد درحوزه کتاب وفرهنگ گفت.راه اندازی کتابخانه های روستایی،امضای تفاهم نامه های همکاری با مجموعه های مختلف توسط نهاد،برگزاری مسابقات کتابخوانی،راه اندازی کتابخانه های مشارکتی و...ازجمله مواردی بود که مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به ان اشاره کرد.
 
درادامه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لوح تقدیری به امضای معاونت توسعه کتابخانه ها،مهدی رمضانی، به فرماندار بندر گز به عنوان یکی ازسه انجمن برتر استان اهداکرد .فرماندار بندر گز ،حسین احمدی نیز دراین مراسم گفت: کتاب شناسنامه و نشانه تمدن است وما باکتاب با فرهنگ وتمدن اشنا شدیم. وی همچنین افزود:
کتاب مقدس است چراکه به بشر اموزش داده است ومیراث بشری وسنت ما باکتاب به مامنتقل شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: نهاد کتابخانه ها درحوزه فرهنگ وکتاب خدمات قابل تقدیری داشته که برکسی پوشیده نیست.در پایان باحضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان،آخوند عبدالحی میرزاعلی، فرماندار بندر گز،حسین احمدی،به کاشت چند اصله نهال زیتون که مظهر صلح ونماد فلسطین است در محوطه کتابخانه سرهنگ جعفری نوکنده پرداختند.گفتنی است اداره کل کتابخانه های عمومی استان
بازدید از سه  کتابخانه شامل، باقرالعلوم (ع) فاضل آباد‌ شهرستاندعلی آباد،عطری گلند شهرستان رامیان و شهید بهشتی شهرستان  گنبد نیز در روزهای اتی صورت خواهد گرفت.
 
عكس های مرتبط :