بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار روز
اخبار مهم
ارتباط مستقیم
امكانات صفحه
بازديدها
تصوير ها
تماس ها
خیرین کتابخانه ساز
رويدادها
زمان
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
متن عمومی
مسابقات
منو
وب سايت ها
وبلاگ ها
ویدئو
ورود
1399/3/1 پنجشنبه طی پیامی ازسوی استاندار گلستان صورت گرفت؛ دعوت شهروندان گلستانی به شرکت در پویش رضوی هادی حق شناس طی پیامی شهروندان گلستانی رابه شرکت در مسابقات کتابخوانی رضوی دعوت کرد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان، استاندار گلستان طی پیامی  شهروندان گلستانی رابه شرکت درمسابقات رضوی دعوت کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
                                                 بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک کتاب وکتابخوانی یکی از شاخصه های مهم جهت نیل به توسعه برای جوامع است وفرهنگ دینی ما که مارابه خواندن تشویق وبه همراهی باکتاب ترغیب میکند عامل مهمی در حرکت به سمت کتاب وکتابخوانی است که خود زمینه ساز توسعه محسوب می شود. سیره اهل بیت به عنوان اسوه حسنه مبین این نگرش است که کتابخوانی ومطالعه سیره نبوی وعلوی ورضوی مارابه الگوهای دینی نزدیک می کند وبسیاری از آسیبهای ممکن درزندگی فردی واجتماعی را از جلوی ما برخواهد داشت.مسابقات کتابخوانی رضوی که به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور درسالهای اخیر برگزار می شود فرصت خوبی است تا علاوه بر پرنمودن اوقات فراغت درایام کرونایی بازندگی وحیات اهل بیت(ع)آشناشویم وخود رابه سبک زندگی رضوی نزدیک کنیم.امیدواریم شهروندان گلستانی باشرکت در این مسابقات علاوه بر کسب دانایی وآگاهی گامهای مهم معنوی ومادی را طی کنند.
                                                                                                           هادی حق شناس
                                                                                                              استاندار گلستان

 
بيشتر
 [PageVisit]