بيشتر
صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اخبار روز
اخبار مهم
ارتباط مستقیم
امكانات صفحه
بازديدها
تصوير ها
تماس ها
خیرین کتابخانه ساز
رويدادها
زمان
کتاب و کتابخوانی
گزارش تصویری
متن عمومی
مسابقات
منو
وب سايت ها
وبلاگ ها
ویدئو
ورود
1399/6/22 شنبه طی پیامی از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان صورت گرفت محکومیت اقدام توهین آمیز مجله فرانسوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان درطی پیامی اقدام توهین آمیز مجله شارلی ابدو را محکوم کرد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان عبدالحی آخوند میرزاعلی ،در طی پیامی اقدام توهین آمیز مجله فرانسوی شارلی ابدو را محکوم کرد.متن این پیام بدین شرح است:     
                                                    بسم الله الرحمن الرحیم
 
دین مبین اسلام همواره به همه ادیان الهی احترام قائل بوده، ومسلمانان نیز در نامگذاری فرزندان خود از اسامی پیامبران ادیان الهی استفاده میکنند ودرکتاب الهی مسلمانان ازقصص پیامبران پیشین بااحترام یاد شده است.اما در غرب به بهانه آزادی اندیشه شاهد توهین به مقدسات مسلم مسلمانان در مقاطع مختلف زمانی بودیم.این توهینها باطرح وبرنامه ریزی در فضای فرهنگی ورسانه ای غرب توسط صهیونیستهایی شکل میگیرد که حتی مسیحیت ویهودیت راقبول ندارند وبه دنبال تقابل غرب بااسلام هستند.مسلمانان جهان این اتفاق نامیمونی که مجددا نشریه شارل ابدو درتوهین به پیامبر مکرم اسلام راانجام داده به حساب جامعه غرب مسیحی نمیگذارد اما اعتراض شدید خود را نسبت به عدم واکنش توسط دولتمردان غربی اعلام میدارد.
بزرگان غرب اعم از نخبگان فرهنگی وهنری وخواص شامل روشنفکران ورهبران مذهبی ودلتمردان درغرب با درپیش گرفتن روشی پیشگیرانه باید فضای فرهنگی_رسانه ای غرب راازدرپیش گرفتن چنین رفتارهایی که الحق میتوان به ان عنوان تروریسم رسانه ای دادجلوگیری کنند وزمینه های قانون گذاری درحوزه حقوقی برای عدم بروز چنین اتفاقات وبرخورد باجریان وافرادی که درصدد جریحه دار کردن روح جهان اسلام هستند بایستند تا باتعامل ادیان وفرهنگی بین شرق وغرب زمینه صلح درجهان بیشتر وبهتر فراهم آید
بیشک این اقدام در راستای همان چیزی است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان "توطئه ای برای فراموشی نقشه آمریکا وصهیونیسم درمنطقه"یاد کردند.اینجانب حماقت و اهانت نشریه شارل ابدو فرانسوی نسبت به پیامبر اسلام محکوم می نمایم
 
عبدالحی آخوند میرزاعلی امام جمعه آق قلا
 
بيشتر
 [PageVisit]