پخش زنده

امام و رهبريشعار سال

فهرست

اخبار برگزيده

تازه‌ترين اخبار

نهاد کتابخانه ها
در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کردکوی بیان شد؛

کتابخوانی عامل اصلی توسعه یافتگی جامعه

ترویج فرهنگ اهل بیت در جشنواره کتابخوانی رضوی
در جلسه انجمن های کتابخانه های عمومی شهرستان علی آباد کتول مطرح شد؛

ترویج فرهنگ اهل بیت در جشنواره کتابخوانی رضوی

دعوت  فرماندارشهرستان کردکوی به شرکت در جشنواره رضوی
در راستای ترغیب شهروندان گلستانی صورت گرفت؛

دعوت فرماندارشهرستان کردکوی به شرکت در جشنواره رضوی

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرگان
باحضور اعضای حقیقی وحقوقی صورت گرفت؛

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرگان

گزارش تصويری

اخبار شهرستان‌ها

با كتابداران

گزارش

گفت و گو

يادداشت و پيام

انتصاب

اطلاعيه

تبريك

تسليت

صفحه شهرستان‌ها

پيوندهای كاربردی

كتاب‌خوان ماه

بازتاب اخبار