:.
سه‌شنبه 7 آذر 1402  
بيشتر
:.
1387/8/7 سه‌شنبه شرايط عضويت در كتابخانه هاي استان گلستان

جهت عضويت در كتابخانه هاي عمومي استان گلستان متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به كتابخانه هاي عمومي و انجام مراحل زير  عضوكتابخانه شوند  . 
1- تكميل فرم عضويت و مشخصات معرف .
2- يك قطعه عكس 3*4 . 
3- پرداخت حق عضويت (بسته به درجه فرهنگي و امكانات كتابخانه ) .

بيشتر