منو

نوار راهبري

وب سايت ها

فرم ثبت کتابخوان
فرم ثبت نام نشست کتابخوان
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
ارایه دهنده
شهرستان-شهر-نام کتابخانه
مدرک تحصیلی
شماره تلفن
شماره موبایل
تصویر
نام کتاب
نویسنده کتاب
نام ناشر-محل نشر
سال چاپ اول کتاب
موضوعات اصلی و فرعی کتاب
فایل معرفی کتاب 300 تا 500 کلمه

نشست کتابخوان
1392/5/29 سه‌شنبهنشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.