منو

تازه های نشر استانی

نویسندگان روی وب

فرم
فرم \"فهرست متقاضیان\" در بازه زماني مورد تعيين شده جهت نمايش نيست زمان جاری 1402/01/08 00:34:13 زمان شروع 1394/09/16 08:22:19 زمان پایان 1394/09/16 09:22:26 است

اخبار بخش منابع

مقالات

نقد کتاب

نشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.