فهرست

اخبار برگزيده

با حضور معاونت امربه معروف ونهی از منکر استان صورت گرفت؛

برگزاری جلسه شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر اداره کل کتابخانه های عمومی استان

وحید پیام نور معاونت امر به معروف و نهی از منکر استان با حضور در جلسه شورای امر به معروف اداره کل گفت: تشویق به امر کتابخوانی و ترویج آن نوعی امر به معروف است که بایدتداوم داشته باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومي استان،جلسه شورای  امربه معروف و نهی از منکر اداره کل کتابخانه های عمومي استان با حضور وحید پیام نور معاونت امر به معروف و نهی از منکر در اداره کل برگزار شد.
در ابتدای جلسه  وحید پیام نور معاونت امر به معروف استان گفت: نبی به سمت جامعه می رود لذا آمر  سمت جامعه می رود.آمر با اقامه امر به معروف می‌تواند زمینه  سایر را نیز محقق کند. وی افزود:سایر فرائض هم اقامه میشود و شناخت آسیب‌های اجتماعی ،و پیشگیری  آن با سواد رسانه حوزه وسیعی دارد.یکی حوزه کتاب و مطالعه است که بحث تخصصی ما خودش معروف است.
عبدالحی میرزاعلی مدیر کل کتابخانه های عمومی در ادامه گفت: خداوند ما را به تبعیت از خداوند و پیامبر و اقامه نماز و زکوه فرا خوانده.اقامه با  اخلاص است و ۳۰ بار نماز و زکوه در قرآن سفارش شده. وی افزود:در وهله اول خود ما آمر باشیم و جنبه تشویقی و تبلیغ و ایحابی را در پیش بگیریم وی افزود:وقتی ما آمر به کتابخوانی باشیم مخاطبان ما نیز در این زمینه حرکت می کنند و سواد رسانه شکل می گیرد و از بروز بسیاری از آسیب ها جلوگیری می شود. در پایان جلسه احکام همکاران عضو شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر اداره کل کتابخانه های عمومی استان به آنان ارائه گردید.
 
عكس های مرتبط :